Magnesia Corbel Bookends

Magnesia Corbel Bookends

  • $45.00


7-3/4" L x 4" W x W x 5" H Magnesia Corbel Bookends, distressed white, set of 2